MotorVAC

Motorvac je divízia spoločnosti UView Ultraviolet Systems Inc., ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou prístrojov na čistenie, výmenu, výplach, diagnostiku a rôznym ďalším vybavením pre poskytovanie údržbových servisných zákrokov. História spoločnosti siaha do roku 1992, kedy sa produkt CarbonClean, servisná jednotka na čistenie palivových sústav, stala štandardom v priemysle. Produktové portfólio sa rozširovalo o rôzne stroje na výmenu a čistenie systémov, ktoré operujú s prevádzkovými tekutinami, ako sú mazacia, chladiaca, prevodová, brzdová, klimatizačná sústava. V dnešnej dobe je Motorvac dodávateľským lídrom v oblasti údržbovej technológie.

Produkty Motorvac sú po svete distribuované prostredníctvom skupiny vybraných dodávateľov automobilových súčiastok, náradí a iných predajcov. Každý produkt poskytuje zákazníkovi nezameniteľný servis, nenáročnú, a najmä rentabilnú službu s rýchlou návratnosťou poskytovateľovi služieb v automobilovom priemysle.

CarbonClean 1000

Systém na dekarbonizáciu a čistenie benzínových palivových sústav Part.no 500-0220.

CarbonClean 1000 je prístroj na dekarbonizáciu a čistenie benzínových palivových sústav, ktorého výrazné účinky a jednoduchá obsluha priťahuje používateľov iných metód.

Vlastnosti a benefity:

Jednookruhový systém s jednokrokovou operácia. Uzatvorený systém so špecifickým palivom, umožňujúci bezdemontážne napojenie a rýchly servis.

Online pomocník pre zapojenia pokrýva vozidlá od 1987 až po modely dneška a poskytuje krok za krokom návody na zapojenie. Katalóg je neustále aktualizovaný a doplňovaný pre nové modely vozidiel.

Kompletný set adaptérov pre rýchle a pohodlné zapojenie. Unikátna konštrukcia zberného potrubia zabezpečuje jednoduchú a bezbolestnú inštalačnú procedúru.

Diagnostické vlastnosti: pokles tlaku paliva v palivovom systéme odhalí netesnosť v palivovom vedení, rampe, vstrekovačoch, poprípade v pretlakovom ventile. Test toku paliva v systéme diagnostikuje mieru funkčnosti palivového čerpadla a filtra.

Systém je napájaný 12V jednosmerným prúdom a je umiestnený v obale pre priemyselné použitie, ktoré zabezpečuje odolnosť systému, s ktorou sa kanistrové systémy nemožu porovnávať!

Systém je navrhnutý pre prevádzku bez nutnosti dozoru/obsluhy. Systém automaticky upozorní na končiaci sa servis, čím sa predchádza chybovým hláseniam motora pri vypínaní motora.

DieselTune 4000

Kompletný servis pre dieselové motory
Part. No 500-4006

DieselTune je dvojcestný čistiaci systém, ktorý sa napája na motor pomocou špecifických adaptérov danými výrobcom vozidla/motora. IDT 4000 rozvádza koncentrovanú zmes paliva a detergentu MV3D do palivového systému, kde čistí jeho komponenty. Systém odstraňuje organické a anorganické nečistoty, usadené vo vstrekovačoch, palivových pumpách/ vysokotlakových čerpadlách, v spaľovacích komorách a v ostatných častiach, kam sa palivo dostane. Karbónové usadeniny, ako aj nečistoty ropných produktov, sú rozpúšťané a spaľované v spaľovacej komore motora a bezpečne odvádzané výfukovým potrubím.

Vlastnosti a benefity:

Bezpečné pre všetky vznetové motory, takisto aj pre motory, pracujúce v ťažkej prevádzke.

Systém je riadený a regulovaný mikroprocesorom.

Znižuje emisie výfukových plynov.

Automaticky udržuje požadovaný tlak palivovej zmesi pre bezproblémový a autonómny servis.

Exkluzívny preplachovací mód pre hĺbkové čistenie palivového systému.

Obnovuje ekonómiu motora a pôvodný výkon.

Predlžuje životnosť vstrekovačov a palivových čerpadiel.

CarClean

Systém CarClean je nový a efektívny spôsob starostlivosti o ventilačný systém automobilu.

CarClean je navrhnutý na zneškodnenie plesní, húb a baktérií, ktoré sa tvoria vo ventilačnom systéme automobilu.

CarClean atomizuje špeciálne vyvinutý roztok, ktorý je vtiahnutý do ventilačného systému a hnaný cez výparníky, ohrievače, vedenia a výduchy, kde cirkuluje a zneškodňuje škodlivé látky.

Vlastnosti a benefity:

Odstraňuje nepríjemný zápach.

Dezinfikuje ventiláciu od mikroorganizmov!

Celý servis trvá len cca. 15 min!