Motorvac

Motorvac je divízia spoločnosti UView Ultraviolet Systems Inc., ktorá sa zaoberá vývojom, výrobou a distribúciou prístrojov na čistenie, výmenu, výplach, diagnostiku a rôznym ďalším vybavením pre poskytovanie údržbových servisných zákrokov. História spoločnosti siaha do roku 1992, kedy sa produkt CarbonClean, servisná jednotka na čistenie palivových sústav, stala štandardom v priemysle. Produktové portfólio sa rozširovalo o rôzne stroje na výmenu a čistenie systémov, ktoré operujú s prevádzkovými tekutinami, ako sú mazacia, chladiaca, prevodová, brzdová, klimatizačná sústava. V dnešnej dobe je Motorvac dodávateľským lídrom v oblasti údržbovej technológie.

Produkty Motorvac sú po svete distribuované prostredníctvom skupiny vybraných dodávateľov automobilových súčiastok, náradí a iných predajcov. Každý produkt poskytuje zákazníkovi nezameniteľný servis, nenáročnú, a najmä rentabilnú službu s rýchlou návratnosťou poskytovateľovi služieb v automobilovom priemysle.

Motorvac

OPÝTAJTE SA ČOKOĽVEK

Help