História

Pôsobenie spoločnosti GCS Europe, s.r.o. nadväzuje na činnosť firmy SEMI Electronics, ktorá uviedla produkty CarbonClean (dnes MOTORVAC TECHNOLOGIES, Inc.) a SLICK 50 na slovenský obchodný trh.

SLICK 50
- motorový olej na báze teflónových častíc, ktoré výrazne znižujú trenie na dosiahnutie zníženia trenia trecích častí v dieselovom a benzínovom motore..

MOTORVAC
- technológia na bezdemontážne čistenie palivového systému dieselových a benzínových motorov.

V roku 1995 bolo na Slovensku otvorených 11 prevádzok so službou CARBON CLEAN (Baltrans Nové Zámky, Partner, s.r.o. – Citroen Bratislava, NAD Žilina, IVECO Nitra, NAD 82 Bratislava, Autoservis Trstená, NAD Rožňava, OPEL Martin, NAD Bánovce nad Bebravou, Autoservis Pavelka Bratislava, Hydrostav, a.s. Bratislava).

Avšak, v roku 1998 bol slovenský trh postihnutý značnou druhotnou platobnou neschopnosťou a z uvedeného dôvodu prestávala firma SEMI Electronics prosperovať.

Po cenných skúsenostiach a významných úspechoch s uvedenými technológiami sme na slovenskom trhu späť s priamou podporou výrobcu technológie MOTORVAC, a tak dokážeme našim klientom ponúknuť preventívnu údržbu na najvyššej úrovni, a zároveň doplniť európsky trh o jedinečnú technológiu, ktorá uspokojí aj tých, ktorí sa na motory a palivové systémy svojich či klientských vozidiel pozerajú z iného uhla pohľadu. Okrem uvedených technológií ponúkame našim business klientom komplexnú starostlivosť o ich vozové parky, ale ani súkromní držitelia motorových vozidiel u nás nezostanú opomenutí.

OPÝTAJTE SA ČOKOĽVEK

Help