Dekarbonizácia

Je to vyčistenie motora od nánosov karbónu a iných nečistôt a usadenín.

Samotný karbón je prirodzeným vedľajším produktom horenia palív na báze aromatických uhlovodíkov, tzn. benzínu a nafty. Nánosy karbónu a ostatných nečistôt postupne zanášajú sacie a výfukové potrubie, ventily a ich sedlá, trysky, spaľovaciu komoru a výfukový systém, čím vytvárajú netesnosti, stratu kompresie a neschopnosť motora vytvoriť homogénnu palivovú zmes, čím motor stráca na sile.

Typickým prejavom je nepravidelný chod motora, zhoršené štartovanie a zvýšená dymivosť motora.

Dekarbonizáciou so strojmi MotorVac dosahujeme vyčistenie palivového, sacieho, výfukového systému a samotného motora a obnovujeme pôvodný výkon motora, znižujeme emisie a spotrebu motora. Pravidelnou dekarbonizáciou predlžujeme životnosť motora a znižujeme prevádzkové náklady.

 

Výsledky dekarbonizácie technológiou MotorVac sú merateľné okamžite po servise!


Rozdiely medzi dekarbonizáciou vznetových a zážihových motorov:

Vznetové motory:

  • palivový systém (palivové vedenie, vysokotlaké čerpadlo, vstrekovací systém/Common-rail/PD, vstrekovacie trysky)
  • sací systém ( zvody sacieho potrubia, zhášacia klapka, EGR ventil/cooler, sedlá ventilov sania)
  • výfukový systém ( sedlá výfukových ventilov, turbodúchadlo, katalyzátor, DPF, FAP, lambda sondy)

 

Zážihové motory:

  • palivový systém ( palivové vedenie, vstrekovací systém, palivová rampa, vstrekovacie trysky)
  • sací systém ( škrtiaca klapka, svody sacieho potrubia, sedlá ventilov sania)
  • výfukový systém ( sedlá výfukových ventilov, lambda sondy, katalyzátor)

OPÝTAJTE SA ČOKOĽVEK

Help