Čistenie DPF filtra – dpfcleaniq

Dpfcleaniq je jednou z divízií spoločnosti GCS EUROPE s. r. o.. Dpfcleaniq sa s pribúdajúcimi problémami filtrov pevných častíc našich zákazníkov rozhodla vyvinúť technológiu čistenia DPF filtrov a súvisiacimi dielmi, ktorých znečistenie karbónom značne ovplyvňuje ich funkčnosť alebo aj úplne znefunkčňuje. Viac

OPÝTAJTE SA ČOKOĽVEK

Help